%appdata% ulozena na share - jak na to?

Moderated forum for Slovak and Czech users

Moderators: Darkman_, Hacker

Post Reply
zdenk
Junior Member
Junior Member
Posts: 5
Joined: 2011-12-01, 15:08 UTC

%appdata% ulozena na share - jak na to?

Post by *zdenk » 2012-05-31, 13:48 UTC

Preji pekny den,
Mam TCMD 7.56a a moje %appdata% miri na share (homedrive), kde jsou nactena.

wincmd.ini je umisten na stejnem folderu jako TotalCMD.exe (d:\tcmd)

Poradite, jak naucit TCMD aby si vzal konfiguraci ze souboru, ktery bude na share? Aby mel kazdy z uzivatelu ulozenou "svoji" konfiguraci?

Je treba jeste nejaky soubor presmerovat, aby dostal uzivatel "user specific" konfiguraci?

Diky
Zdenk

User avatar
Hacker
Moderator
Moderator
Posts: 11266
Joined: 2003-02-06, 14:56 UTC
Location: Bratislava, Slovakia

Post by *Hacker » 2012-05-31, 15:54 UTC

Ahoj zdenk,
Skus program inireloc, mal by sa dat najst na ghisler.com.

HTH
Roman
Mal angenommen, du drückst Strg+F, wählst die FTP-Verbindung (mit gespeichertem Passwort), klickst aber nicht auf Verbinden, sondern fällst tot um.

TraiaN
Junior Member
Junior Member
Posts: 10
Joined: 2008-02-08, 15:47 UTC

Post by *TraiaN » 2012-06-02, 09:29 UTC

Skus
Na ploche daj vlastnosti zastupcu a do Cíl vloz

D:\Tcmd\TOTALCMD.EXE /i=%$APPDATA%\Totalcmd\WINCMD.INI /f=%$APPDATA%\Totalcmd\WCX_FTP.INI

User avatar
Maverick_CZ
Junior Member
Junior Member
Posts: 23
Joined: 2009-09-17, 13:53 UTC

Post by *Maverick_CZ » 2012-06-05, 10:32 UTC

Ahojte,

inireloc je řešení pro jednu stanici (navíc umí pouze 32-bit, nikoli 64-bit). Změna zástupců je pak relativně také pro jednu stanici, i když nevím, zda instalace nové verze zástupce neaktualizuje.

Když zdenk píše, že to má na %APPDATA%, která má navíc přesměrována na sdílený SÍŤOVÝ disk, pak předpokládám, že je to buď v doméně, kde jsou nastavené nějaké Group Policy, nebo v peer-to-peer síti. V prvním případě je situace jednodušší, v tom druhém se musejí postupně nastavit všechny stanice.

Nejdříve bych na všechna místa "homeshare" nakopíroval nějaký výchozí wincmd.ini. Pak bych v Group Policy (Preferences) nastavil cesty v klíči registru "HKEY_CURRENT_USER\Software\Ghisler\Total Commander" pro hodnoty "IniFileName" a "FtpIniName" (obojí je typ REG_SZ), které budou odkazovat na příslušné umístění (v jeho případě pravděpodobně "%APPDATA%\WINCMD.INI" a "%APPDATA%\WCX_FTP.INI"). Ve stejném duchu bych samozřejmě nastavil tytéž hodnoty také v klíči "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ghisler\Total Commander".

Pro počítače v síti peer-to-peer je to podobné, nicméně bez Group Policy. V tom případě bych doporučoval vytvořit ".REG" soubor a ten importovat na každou stanici a pro každého uživatele.

Tohle platí jak pro 32-bit, tak pro 64-bit verzi a je jedno kde je Total Commander na stanicích nainstalovaný (na to pak odkazuje hodnota "InstallDir" v těch klíčích, která zůstane nezměněná).

Doufám, že to pomůže.

jvh
Member
Member
Posts: 182
Joined: 2007-07-20, 12:28 UTC

Start_TC.cmd

Post by *jvh » 2012-08-22, 16:35 UTC

Ahoj,

řešil jsem teď něco podobného (nastavení TC pro více uživatelů s občasnou synchronizací konfigurace mezi PC a notebookem), tak to dávám k dispozici...

Popis dávkového souboru Start_TC.cmd:
Spouštění programu Total Commander (TC) s automatickým použitím/vytvořením ini souborů pro přihlášeného uživatele. Název ini souborů je ve formátu wincmd_<uživatel>.ini a wcx_ftp_<uživatel>.ini.
Ini soubory jsou vytvořeny (pokud neexistují) nebo načteny (pokud existují) ze složky, ze které je spuštěn tento dávkový soubor - Start_TC.cmd. Při spuštění přes zástupce jsou ini soubory vytvořeny ve složce definované v poli "Spustit v:".

Jestliže ini soubory uživatele neexistují, dojde k pokusu zkopírovat výchozí ini soubory s názvy wincmd_default.ini a wcx_ftp_default.ini umístěné ve složce s programem TC. Pokud neexistují, vytvoří se nový wincmd_<uživatel>.ini se sekcí [Configuration] a hodnotami "InstallDir=%TC_PATH%" "Mainmenu=WCMD_CZ.mnu" a "LanguageIni=WCMD_CZ.LNG", wcx_ftp_<uživatel>.ini se vytvoří při pokusu o první přístup.

Obvyklé umístění Start_TC.cmd je ve složce s programem TC (zachovává konfigurační soubory ve stejné složce), spouštění lze provádět např. přes zástupce na ploše pro všechny uživatele (ve Win 7 obvykle složka c:\Users\Public\Desktop\).

Jestliže dojde ke spuštění TC přes totalcmd.exe nebo totalcmd64.exe, je možné ve výchozím wincmd.ini použít přesměrování konfigurace do uživatelského ini souboru (viz níže) - pokud existuje, použije se uložené nastavení uživatele. Pokud neexistuje, vytvoří se nový soubor wincmd_<uživatel>.ini, ale bez výchozího nastavení. Pozor! Nastavení FTP nejde přesměrovat a v tomto případě se používá standardní wcx_ftp.ini! Vynucení spuštění TC, a tím i vytvoření výchozích ini souborů, lze docílit vytvořením zástupce Start_TC.cmd pro všechny uživatele v Nabídce Start/Po spuštění (ve Win 7 obvykle složka c:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\). Omezení pro spouštění a zavírání TC lze docílit použitím parametrů Onlyonce=1 (bude spuštěna pouze jedna instance programu TC na uživatele) a MinimizeOnClose=7 (místo zavření bude hlavní okno minimalizováno) v sekci [Configuration].

Start_TC.cmd

Code: Select all

@ECHO OFF

GOTO :START

---------------------------------------------
Nastavení proměnných: 
SET TC_EXE=<totalcmd.exe nebo totalcmd64.exe> - Program Total Commander
SET TC_PATH=<Cesta k souboru totalcmd.exe nebo totalcmd64.exe> - např. C:\TotalCmd 
      (bez uvozovek a koncového zpětného lomítka)
--------------------------------------------

:START

SET TC_EXE=totalcmd.exe
SET TC_PATH=C:\TotalCmd

SET CUR_DIR=%CD%
SET TC_RUN=%TC_PATH%\%TC_EXE%
IF NOT EXIST "%TC_RUN%" GOTO END

SET TC_INIFILE=%CUR_DIR%\wincmd_%USERNAME%.ini
SET FTP_INIFILE=%CUR_DIR%\wcx_ftp_%USERNAME%.ini

IF NOT EXIST "%TC_INIFILE%" CALL :CREATE_TC_INI
IF NOT EXIST "%FTP_INIFILE%" CALL :CREATE_FTP_INI

start "" "%TC_RUN%" /i="%TC_INIFILE%" /f="%FTP_INIFILE%"

:END
EXIT


:CREATE_TC_INI
 IF EXIST "%TC_PATH%\wincmd_default.ini" (
    copy /B "%TC_PATH%\wincmd_default.ini" "wincmd_%USERNAME%.ini" >NUL
  ) ELSE ( 
    (ECHO [Configuration] && ECHO InstallDir=%TC_PATH% && ECHO Mainmenu=WCMD_CZ.mnu && ECHO LanguageIni=WCMD_CZ.LNG) > "wincmd_%USERNAME%.ini"
  )
GOTO:eof

:CREATE_FTP_INI
 IF EXIST "%TC_PATH%\wcx_ftp_default.ini" (copy /B "%TC_PATH%\wcx_ftp_default.ini" "wcx_ftp_%USERNAME%.ini" >NUL)
GOTO:eof
Wincmd.ini s přesměrováním konfigurace do uživatelského ini souboru

Code: Select all

[Configuration]
UseIniInProgramDir=7
AlternateUserIni=wincmd_%USERNAME%.ini
RedirectSection=wincmd_%USERNAME%.ini
[Layout]
RedirectSection=wincmd_%USERNAME%.ini
[Packer]
RedirectSection=wincmd_%USERNAME%.ini
[Confirmation]
RedirectSection=wincmd_%USERNAME%.ini
[Extensions]
RedirectSection=wincmd_%USERNAME%.ini
[Associations]
RedirectSection=wincmd_%USERNAME%.ini
[Shortcuts]
RedirectSection=wincmd_%USERNAME%.ini
[ShortcutsWin]
RedirectSection=wincmd_%USERNAME%.ini
[PackerPlugins]
RedirectSection=wincmd_%USERNAME%.ini
[PackerPlugins64]
RedirectSection=wincmd_%USERNAME%.ini
[FileSystemPlugins]
RedirectSection=wincmd_%USERNAME%.ini
[FileSystemPlugins64] 
RedirectSection=wincmd_%USERNAME%.ini
[ListerPlugins]
RedirectSection=wincmd_%USERNAME%.ini
[ListerPlugins64]
RedirectSection=wincmd_%USERNAME%.ini
[ContentPlugins]
RedirectSection=wincmd_%USERNAME%.ini
[ContentPlugins64]
RedirectSection=wincmd_%USERNAME%.ini

Post Reply