Page 1 of 1

Please translate this short text to Czech for the forum!

Posted: 2018-04-26, 10:29 UTC
by ghisler(Author)
Hi!
Could someone please translate the following text to Czech? I need to add this to the page:
https://www.ghisler.ch/board/profile.php?mode=register

Thanks a lot!
We respect the EU privacy regulations DSGVO, see our <a href="https://www.ghisler.ch/board/privacypolicy.htm" target="_blank">privacy policy</a>. Your data will only be used to run this forum. It will not be sent to any third parties. Our hoster Hetzner in Germany also follows the DSGVO. You agree that all your posts made in this forum will be visible worldwide, also outside of the EU.

Posted: 2018-04-26, 21:41 UTC
by Hacker
In Slovak:

Rešpektujeme nariadenie EU o ochrane súkromia GDPR, pre bližšie informácie pozrite naše <a href="https://www.ghisler.ch/board/privacypolicy.htm" target="_blank">zásady ochrany osobných údajov</a>. Vaše údaje budú použité výlučne pre účely chodu tohto fóra. Nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane. Náš poskytovateľ webového priestoru Hetzner, sídliaci v Nemecku, tiež dodržiava pravidlá GDPR. Súhlasíte s tým, že vaše príspevky zverejnené na tomto fóre budú viditeľné celosvetovo, to znamená aj mimo EU.

Posted: 2018-04-27, 06:53 UTC
by Iv@n
Czech version:

Code: Select all

Dodržujeme nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation). Další informace naleznete na naší stránce <a href="https://www.ghisler.ch/board/privacypolicy.htm" target="_blank">Zásady ochrany osobních údajů</a>. Vaše údaje budou použity pouze pro potřeby tohoto diskuzního fóra a nebudou sdíleny se žádnou třetí stranou. Nařízením GDPR se řídí i náš poskytovatel webového prostoru Hetzner, který sídlí v Německu. Souhlasíte s tím, že všechny vaše příspěvky v tomto diskuzním fóru bude možné zobrazit po celém světě, tj. i mimo EU.