Keyboard shortcut om de file date op <nu> te zetten

Moderated forum for Dutch users

Moderators: Rein de Jong, Folkert, white

Post Reply
cornelos
Junior Member
Junior Member
Posts: 4
Joined: 2008-08-01, 13:31 UTC

Keyboard shortcut om de file date op <nu> te zetten

Post by *cornelos »

Weet iemand of het mogelijk is om op een snelle manier de 'modified' date/time op <nu> te zetten van een file?
Liefst met behulp van een keyboard shortcut?
User avatar
tuska
Power Member
Power Member
Posts: 2185
Joined: 2007-05-21, 12:17 UTC

Re: Keyboard shortcut om de file date op <nu> te zetten

Post by *tuska »

1. Selecteer bestand(en)
2. Klik op de knop (Venster met titel "Wijzig attributen" verschijnt)
3. Klik op "Nieuws" en vervolgens op "OK".

Knop in TC:

Code: Select all

TOTALCMD#BAR#DATA
cm_SetAttrib

wcmicons.dll,33
cm_SetAttrib  ||  'modified' date/time <nu>|https://ghisler.ch/board/viewtopic.php?f=9&t=52069

0
502
U kunt de code als volgt gebruiken om een knop aan te maken:
1. Klik op "SELECT ALL" (rechts van CODE:)
2. CTRL + C = Kopiëren naar het klembord (druk op de CTRL-toets en houd deze ingedrukt, druk vervolgens op de letter "C")
3. Maak een rechtermuisklik op uw knoppenbalk op een lege ruimte [bijv. na de laatste knop of tussen de knoppen].
4. Klik op het menupunt "Plakken" (zie ook punt 5.)
5. [Als u het pictogram niet direct ziet (of alleen de contouren van het pictogram en een mogelijke tooltip, als u de cursor op de plaats richt,
5. waarop de knop al eerder was ingevoegd), dan is opnieuw een rechtsklik in de knoppenbalk nodig, dan "Wijzigen", "OK" ->
5. uiterlijk dan is het pictogram zichtbaar].
6. [Optie: Wijs naar de nieuwe knop (iets langer): 'Tooltip' wordt getoond (-> beschrijving van de knop)].

Vertaald met www.DeepL.com/Translator
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Select file(s)
2. Click the button (Window with title "Change attributes" appears)
3. Click on the "Current" button, then on "OK".

Button in TC:
You can use the code to create a button as follows:
1. Click on "SELECT ALL" (to the right of CODE:)
2. CTRL + C = Copy to clipboard (press the CTRL-key and hold it down, then press the letter "C")
3. Make a right click on your buttonbar on an empty space [e.g. after the last button or between the buttons]
4. Click on menu item "Paste" (see also point 5.)
5. [If you do not see the icon immediately (or just the icon outlines and a possible tooltip, if you point the cursor on the place,
5. on which the button was inserted before), then again a right click into the buttonbar is necessary, then "Change", "OK" ->
5. at the latest then the icon will be visible]
6. [Option: Point to the new button (slightly longer): 'Tooltip' is shown (-> description to the button)]
Post Reply