TotalCommander - Portable

Moderated forum for Dutch users

Moderators: Rein de Jong, Folkert, white

Post Reply
WEK
Junior Member
Junior Member
Posts: 4
Joined: 2006-06-09, 06:20 UTC

TotalCommander - Portable

Post by *WEK »

Ik start TotalCommander regelmatig op van een externe HD, soms is deze drive e: en dan weer drive i:
Op het moment dat ik TotalCommander opgestart hebt, gaat alles goed, maar eerst moet ik naar PortableApps en TotalCommander gaan om totalcmd.exe op te starten.
Ik zou graag een snelkoppeling in de root willen waarbij de driveletter dus variabel is of een batch veld die de driveletter variabel houdt.
Het zal maar een klein ding zijn, maar nu lukt het mij niet...

Iemand suggesties ?
User avatar
Stefan2
Power Member
Power Member
Posts: 3077
Joined: 2007-09-13, 22:20 UTC
Location: Europa

Post by *Stefan2 »

U hebt helemaal geen stationsletter nodig,
start TC met het relatieve pad.
Bijvoorbeeld:
in plaats van
D: \ rive \ path to \ Totalcmd \ Totalcmd.exe
gewoon gebruiken
rive \ path to \ Totalcmd \ Totalcmd.exe
bijvoorbeeld in een batchbestand in de hoofdmap van uw station.

#

You need no drive letter at all,
just launch TC with relative path.
For example:
instead of
D:\rive\path to\Totalcmd\Totalcmd.exe
just use
rive\path to\Totalcmd\Totalcmd.exe
for example in a batch file in the root of your drive.


HTH
User avatar
mnass
Junior Member
Junior Member
Posts: 31
Joined: 2006-01-28, 10:31 UTC
Location: Helmond

Post by *mnass »

Elke USB-stick heeft een uniek serienummer dat niet afhangt van de driveletter die wordt toegewezen. Dit kun je dus gebruiken in een batch-file om TC op te starten.

Je kunt het overigens ook gebruiken om PortableApps (PA) te starten. PA kan dan vervolgens automatisch TC starten.

Hieronder wordt met een batchbestand gecontroleerd of een externe drive met een bepaald serienummer is aangekoppeld. De betreffende driveletter wordt opgevraagd met het commando extDrive. Daarna kun je dan TC opstarten, immers de driveletter weet je nu en het pad naar TC ken je al:

Code: Select all

@ECHO OFF
CLS
:start
SET SN=1012946350
SET "extDrive="
for /f %%D in ('wmic volume get driveLetter^, serialNumber ^| find "%sn%"') do set extDrive=%%D
IF DEFINED extDrive GOTO foundpa
:no 
ECHO USB-stick niet gevonden.
ECHO -----------------------------------------------
ECHO Opties:
ECHO 1. opnieuw proberen
ECHO 2. stoppen
:maak_keuze
SET choice=
SET /p choice=Maak een keuze: 
IF NOT '%choice%'=='' SET choice=%choice:~0,1%
IF '%choice%'=='1' GOTO start
IF '%choice%'=='2' GOTO end
ECHO.
ECHO "%choice%" is geen geldige keuze, kies opnieuw
ECHO.
GOTO maak_keuze
:foundpa
ECHO USB-stick gevonden als drive %extDrive%, een moment a.u.b.
%extDrive%\TotalCommanderPortable.exe
:end
Het werkt als volgt:
 • 1) koppel je externe drive
  2) start een DOS-venster (CMD.EXE) op je PC
  3) vraag de serienummers op van de aangesloten drives met het commando:

  Code: Select all

  WMIC volume get driveLetter, serialNumber
  4) noteer het serienummer van je externe drive
  5) start notepad
  6) plak bovenstaande voorbeeldcode in het lege bestand
  7) vul bij "SN="je eigen serienummer is (1012946350 is een voorbeeld)
  8) pas zo nodig in de een na laatste regel het doelbestand aan (het deel na %extDrive%\)
  9) sla op met de extensie ".bat", bijv. START-TC.BAT en run het batch-bestand
Resultaat hiervan is nu dat het programma start.exe wordt gestart.
Post Reply