Oblíbené položky (Ctrl+D) - problém

Moderated forum for Slovak and Czech users

Moderators: Darkman_, Hacker

Post Reply
carper89
Junior Member
Junior Member
Posts: 9
Joined: 2010-07-20, 18:17 UTC

Oblíbené položky (Ctrl+D) - problém

Post by *carper89 » 2010-07-20, 19:04 UTC

Mám nadefinováno několik oblíbených položek. Všechny fungují až na jednu:

Název položky: A
Příkaz: cd c:\A

Po stisku Ctrl+D a písmene a se objeví dialogové okno "Zadejte název pro položku nabídky" místo toho aby se přepnulo do adresáře c:\A

Všechny ostatní oblíbené položky fungují, jen tato ne. Používám TC v.7.55

jvh
Member
Member
Posts: 182
Joined: 2007-07-20, 12:28 UTC

Post by *jvh » 2010-07-20, 20:19 UTC

Ahoj,

klávesa "A" je totiž už použita jako klávesová zkratka pro volbu "Přidat aktuální složku" (viz podtrhnuté "a"), proto se po jejím stisku objeví dialogové okno "Zadejte název pro položku nabídky". První písmeno jako klávesová zkratka funguje jen pokud nekoliduje s již existující zkratkou.

V názvu oblíbené položky se dá nadefinovat klávesová zkratka na libovolné písmeno, před zvolené písmeno v názvu položky je nutné doplnit "&" (ampersand), tedy např. "Sl&ožka A" - písmeno "o" se poté zobrazuje v nabídce podtržené. Jsou-li v nabídce nadefinovány položky se shodnou zkratkou, výběr se bude přepínat mezi těmito položkami, spuštění je pak nutné provést přes Enter či myší.

Pro případné "vyřazení" klávesové zkratky "a" v nabídce oblíbených položek je nutné ostranit "&" v řádku 1146="Přid&at aktuální složku" v souboru WCMD_CZ.LNG.

carper89
Junior Member
Junior Member
Posts: 9
Joined: 2010-07-20, 18:17 UTC

Post by *carper89 » 2010-07-20, 20:40 UTC

jvh: Díky moc, už to funguje :-)

Post Reply